Điều lệ giải Vô địch Yoga Quốc gia năm 2020 tại Đồng Nai

Điều lệ giải Vô địch Yoga Quốc gia năm 2020 tại Đồng Nai

Nhằm góp phần duy trì và đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, vận động đông đảo nhân dân thường xuyên tập luyện và thi đấu các môn thể thao nói chung, nhằm nâng cao sức khỏe cộng đồng, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Tạo sân chơi bổ ích cho tất cả mọi người yêu thích Yoga tham gia, phát hiện và bồi dưỡng những tài năng về Yoga. Từng bước đưa Yoga Việt Nam hội nhập quốc tế.

Điều lệ Giải Vô địch Yoga Quốc gia năm 2020 tại Đồng Nai
Điều lệ Giải Vô địch Yoga Quốc gia năm 2020 tại Đồng Nai

Dưới đây là điều lệ giải Vô địch Yoga quốc gia năm 2020 sẽ được tổ chức từ ngày 20 đến ngày 22/11/2020 tại thành phố Đồng Nai.

Điều lệ giải vô địch Yoga quốc gia năm 2020 tại Đồng Nai

I. Thời gian và địa điểm tổ chức giải Vô địch Yoga quốc gia năm 2020:

 • Thời gian: Từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 11 năm 2020
 • Địa điểm: Tại Đồng Nai

II. Nội dung thi đấu giải Vô địch Yoga quốc gia năm 2020:

 • Thi đấu 60 bộ huy chương và toàn đoàn
 • Thi theo các nội dung của nhóm tuổi quy định, VĐV ở lứa tuổi nào thi theo lứa tuổi đó (Nhóm từ 7 tuổi sẽ được xác định từ tháng 10 năm 2013 về trước)

2.1. Nội dung thi đấu Yoga Asana: gồm 13 nội dung được chia theo 13 nhóm tuổi sau:

Xem video: Những điều cần biết về Yoga thi đấu – Nội dung thi Asana

 • Nhóm 1 (từ 7 đến 11)
 • Nhóm 2 (từ 12 đến 17)
 • Nhóm 3 (từ 18 đến 22)
 • Nhóm 4 (từ 23 đến 27)
 • Nhóm 5 (từ 28 đến 32)
 • Nhóm 6 (từ 33 đến 37)
 • Nhóm 7 (từ 38 đến 42)
 • Nhóm 8 (từ 43 đến 47)
 • Nhóm 9 (từ 48 đến 52)
 • Nhóm 10 (từ 53 đến 57)
 • Nhóm 11 (từ 58 đến 62)
 • Nhóm 12 (trên 63 trở lên)
 • Nhóm 13: Vô địch Yoga asana (từ 18 tuổi trở lên)
Vận động viên tham dự vòng thi Asana tại Giải Yoga Thanh thiếu nhi toàn quốc năm 2019
Vận động viên tham dự vòng thi Asana tại Giải Yoga Thanh thiếu nhi toàn quốc năm 2019

2.2. Nội dung thi đấu Yoga đôi nghệ thuật: 47 nội dung

2.2.1 Thi đấu Yoga Đơn nghệ thuật: gồm 10 nội dung chia theo các 10 nhóm tuổi sau:

Xem video: Những điều cần biết về Yoga thi đấu – Nội dung thi Yoga Nghệ thuật | Yoga Acro

 • Nhóm 1 (từ 7 đến 11)
 • Nhóm 2 (từ 12 đến 17)
 • Nhóm 3 (từ 18 đến 22)
 • Nhóm 4 (từ 23 đến 26)
 • Nhóm 5 (từ 27 đến 30)
 • Nhóm 6 (từ 31 đến 35)
 • Nhóm 7 (từ 36 đến 40)
 • Nhóm 8 (từ 41 đến 45)
 • Nhóm 9 (trên 45 tuổi)
 • Nhóm 10 (Vô địch Yoga đơn Nghệ thuật từ 18 tuổi trở lên)

Xem video các bài thi Yoga đơn nghệ thuật 2019: Tổng hợp những bài thi Yoga đơn nghệ thuật Giải Vô địch Yoga năm 2019

2.2.2 Thi đấu Yoga Đôi nghệ thuật: gồm 10 nội dung chia theo các 10 nhóm tuổi sau:
 • Nhóm 1 (từ 7 đến 11)
 • Nhóm 2 (từ 12 đến 17)
 • Nhóm 3 (từ 18 đến 22)
 • Nhóm 4 (từ 23 đến 26)
 • Nhóm 5 (từ 27 đến 30)
 • Nhóm 6 (từ 31 đến 35)
 • Nhóm 7 (từ 36 đến 40)
 • Nhóm 8 (từ 41 đến 45)
 • Nhóm 9 (trên 45 tuổi)
 • Nhóm 10 (Vô địch Yoga đôi Nghệ thuật từ 18 tuổi trở lên)

2.2.3 Thi đấu Yoga Đôi nhịp thuật: gồm 10 nội dung chia theo các 10 nhóm tuổi sau:

 • Nhóm 1 (từ 7 đến 11)
 • Nhóm 2 (từ 12 đến 17)
 • Nhóm 3 (từ 18 đến 22)
 • Nhóm 4 (từ 23 đến 26)
 • Nhóm 5 (từ 27 đến 30)
 • Nhóm 6 (từ 31 đến 35)
 • Nhóm 7 (từ 36 đến 40)
 • Nhóm 8 (từ 41 đến 45)
 • Nhóm 9 (trên 45 tuổi)
 • Nhóm 10 (Vô địch Yoga đôi nhịp điệu từ 18 tuổi trở lên)

Xem video các bài thi Yoga đôi nhịp điệu 2019: Tổng hợp những bài thi Yoga nhịp điệu Giải Vô địch Yoga năm 2019

2.2.4 Thi đấu Yoga kết hợp (Acro): gồm 10 nội dung chia theo các 10 nhóm tuổi sau:
 • Nhóm 1 (từ 7 đến 11)
 • Nhóm 2 (từ 12 đến 17)
 • Nhóm 3 (từ 18 đến 22)
 • Nhóm 4 (từ 23 đến 26)
 • Nhóm 5 (từ 27 đến 30)
 • Nhóm 6 (từ 31 đến 35)
 • Nhóm 7 (từ 36 đến 40)
 • Nhóm 8 (từ 41 đến 45)
 • Nhóm 9 (trên 45 tuổi)
 • Nhóm 10 (Vô địch Yoga kết hợp Acro từ 18 tuổi trở lên)

Xem video các bài thi Yoga đôi kết hợp 2019: Tổng hợp những bài thi Yoga đôi kết hợp Giải Vô địch Yoga năm 2019

2.2.5 Thi đấu Yoga Đồng đội: gồm 6 nội dung chia theo các 6 nhóm tuổi sau:
 • Nhóm 1 (từ 7 đến 17)
 • Nhóm 2 (từ 18 đến 25)
 • Nhóm 3 (từ 26 đến 35)
 • Nhóm 4 (từ 36 đến 45)
 • Nhóm 5 (trên 45 tuổi )
 • Nhóm 6: Vô địch đồng đội (từ 18 tuổi trở lên)

Xem video các bài thi Yoga đồng đội 2019: Tổng hợp những bài thi Yoga đồng đội Giải Vô địch Yoga năm 2019

III. Đối tượng và thể thức thi đấu giải Vô địch Yoga quốc gia năm 2020

3.1. Đối tượng:

Vận động viên phải là công dân Việt Nam

Đội tuyển Yoga Hải Phòng tham dự giải Vô địch Yoga Quốc gia năm 2019 tại Kon Tum
Đội tuyển Yoga Hải Phòng tham dự giải Vô địch Yoga Quốc gia năm 2019 tại Kon Tum

3.2. Luật và thể thức thi đấu:

 • Áp dụng theo Luật Yoga tạm thời do Liên đoàn Yoga ban hành tại thời điểm diễn ra giải.
 • Các VĐV được tham dự không giới hạn nội dung thi đấu (theo nhóm tuổi);
 • Mỗi đơn vị ở mỗi nội dung được cử không giới hạn VĐV tham gia;
 • Đủ 03 VĐV của 03 đơn vị trở lên ở 01 nội dung thì mới tổ chức thi nội dung đó;
 • Ở nội dung Yoga asana, khi VĐV đã qua vòng loại xin rút hoặc bị chấn thương, 02 vận động viên dự bị được Tổng trọng tài chọn thay thế VĐV chính thức, sẵn sàng thi đấu trước khi nội dung Yoga asana bắt đầu;
 • Ở các nội dung Vô địch: Yoga asana, Yoga Nghệ thuật (đơn, đôi,nhịp điệu, kết hợp và đồng đội ) chỉ được phép các tỉnh, thành phố đăng ký tham gia; (Danh sách đăng ký thi đấu nội dung Vô địch phải do Lãnh đạo các Sở, Trung tâm huấn luyện thể thao tỉnh,thành ký, đóng dấu xác nhận)
 • VĐV đã đăng ký thi đấu nhưng bỏ không điểm danh, không có mặt tại thời điểm thi đấu ở bất kỳ nội dung thi đấu nào, sẽ không được thi đấu ở nội dung đó nữa.

IV. Cách xếp hạng Giải vô địch Yoga quốc năm năm 2020:

4.1. Giải Asana và Nghệ thuật:

 • Theo vị trí xếp hạng thực tế của VĐV, đội đạt được trong thi đấu.

4.2. Xếp hạng toàn đoàn:

 • Xếp hạng toàn đoàn được tính căn cứ vào tổng số huy chương Vàng, Bạc, Đồng mà các tỉnh, thành phố đạt được. Nếu nhiều đoàn có số huy chương Vàng, Bạc, Đồng như nhau thì đoàn có số huy chương Vàng nhiều hơn sau đó tính đến Bạc và Đồng sẽ là đoàn xếp trên.
Trao cờ toàn đoàn Giải Vô địch Yoga Quốc gia năm 2019 tại Kon Tum
Trao cờ toàn đoàn Giải Vô địch Yoga Quốc gia năm 2019 tại Kon Tum

V. Khen thưởng, kỷ luật và khiếu nại Giải Vô địch Yoga Quốc gia năm 2020

7.1. Khen thưởng:

 • Ban Tổ chức giải trao cờ toàn đoàn cho các đơn vị xếp hạng Nhất, Nhì, Ba.
 • Liên đoàn Yoga Việt Nam sẽ cấp giấy chứng nhận công nhận và trao huy chương Vàng, Bạc, Đồng cho các VĐV đạt Nhất, Nhì, Ba ở từng nội dung thi.

7.2. Kỷ luật:

 • Các VĐV vi phạm luật và điều lệ thi đấu sẽ chịu các hình thức từ nhắc nhở, cảnh cáo. Trường hợp đặc biệt sẽ bị tước bỏ danh hiệu và huy chương đã đạt được, truất quyền thi đấu có thời hạn theo mức độ vi phạm, thông báo cho Lãnh đạo TDTT địa phương, ngành trên các phương tiện thông tin và áp dụng về xử phạt hành chính trong lĩnh vực TDTT theo điều 14 của nghị định 158/2013/NĐ-CP.

7.3. Khiếu nại:

 • Chỉ có trưởng đoàn mới có quyền gửi khiếu nại lên BTC cuộc thi trong vòng 30 phút sau khi công bố kết quả nội dung thi đó và chịu trách nhiệm về nội dung khiếu nại. Mọi khiếu nại phải nộp lệ phí 1.000.000đ/trường hợp.
 • Kết luận của ban Trọng tài là kết luận cuối cùng về chuyên môn kỹ thuật.
Trao cờ toàn đoàn Giải Yoga Thanh thiếu nhi Toàn quốc năm 2019 tại Đà Nẵng
Trao cờ toàn đoàn Giải Yoga Thanh thiếu nhi Toàn quốc năm 2019 tại Đà Nẵng

VI. Đăng ký thi đấu Giải Vô địch Yoga Quốc gia năm 2020

 • Các đơn vị cần nộp đăng ký thi đấu và các thủ tục khác về địa chỉ sau:
 • Văn phòng Liên đoàn Yoga Việt Nam, số 36 Trần Phú –Ba Đình – Hà Nội
 • Tel: 024.22380666
 • Email: Liendoanyogavietnam@gmail.com
 • Hạn nộp đăng ký cuối cùng trước ngày 09/11/2020
 • Danh sách đăng ký thi đấu phải do Lãnh đạo các đơn vị hoặc các trung tâm huấn luyện thể thao cấp Tỉnh, Thành, thủ trưởng các cơ quan quản lý thể thao các ngành ký, đóng dấu và chịu trách nhiệm các sai sót về nhân sự của đơn vị mình.
 • Mẫu đăng ký thi đấu và chương trình thi đấu sẽ được gửi kèm Điều lệ và được cập nhật tại Website của Liên đoàn Yoga Việt Nam theo địa chỉ: vyf.org.vn
 • Bản đăng ký thi đấu cần phải đánh máy, BTC không chấp nhận viết tay.
 • Nếu đơn vị nào nộp đăng ký không đầy đủ, muộn (tính theo dấu bưu điện) so với thời hạn ở trên sẽ không được thi đấu.

VII. Các quy định khác Giải Vô địch Yoga Quốc gia năm 2020

7.1. Yêu cầu khi dự thi:

 • Thẻ VĐV: Tất cả các VĐV dự thi phải có thẻ VĐV do Liên đoàn Yoga Việt Nam cấp, khi cá nhân đã hoàn tất các thủ tục.
 • Thủ tục cấp thẻ bao gồm các mục sau:
 • Đơn xin cấp thẻ do đơn vị chủ quản ký đề nghị;
 • Bản sao CMND có công chứng
 • 02 ảnh 4×6 cm (nền trắng)
 • Lưu ý: Trường hợp VĐV đã được cấp thẻ nhưng làm mất sẽ phải nộp 200.000đ/thẻ lệ phí cấp lại thẻ mới.
 • Bản cam kết tham dự giải của từng cá nhân VĐV.

7.2. Các loại phí và lệ phí:

 • Lệ phí bảo hiểm: Mức tối thiểu là 50.000đ/người, đơn vị chủ quản chịu trách nhiệm mua bảo hiểm cho các VĐV của đơn vị mình.
 • Lệ phí thi đấu: Mỗi VĐV đăng ký thi đấu nộp 400.000vnđ/1 người.
 • Lệ phí bỏ cuộc: VĐV đã đăng ký thi đấu nội dung thi trong đăng ký thi đấu chính thức mà bỏ không thi sẽ phải nộp phạt theo các mức như sau:
 • Các VĐV bỏ cuộc hợp lệ sẽ không phải đóng lệ phí phạt bỏ cuộc;
 • Bỏ tại cuộc họp lãnh đội: 100.000đ/nội dung/01VĐV
 • Bỏ trước giờ thi đấu nội dung thi đó 24 tiếng: 200.000đ/nội dung/01VĐV
 • Ngoài ra các trường hợp bỏ cuộc khác đều không được chấp thuận.
 • Ghi chú: VĐV bỏ cuộc hợp lệ là các VĐV đã đăng ký thi đấu trước đó, nhưng do bị chấn thương hoặc một lý do bất khả kháng nào đó không thể thi đấu được, thì cần phải có giấy xác nhận của y tế hoặc đơn vị chủ quản thì mới được coi là hợp lệ.

Tải về file PDF Điều lệ giải Vô địch Yoga quốc gia năm 2020 tại Đồng Nai

Để tìm hiểu về thông tin chính thức các giải thi đấu Yoga cấp quốc gia các bạn có thể xem tại website của Liên đoàn Yoga Việt Nam: http://vyf.org.vn hoặc kết nối với trọng tài Yoga Quốc gia Đặng Kim Ba để được hướng dẫn những kinh nghiệm khi tham dự các giải Yoga thi đấu

Trọng tài Yoga Quốc Gia 2020 Đặng Kim Ba
Trọng tài Yoga Quốc Gia 2020 Đặng Kim Ba
Kết nối với Đặng Kim Ba