Liên hoan Festival Yoga Sơn La mở rộng năm 2019

Liên hoan Festival Yoga Sơn La mở rộng năm 2019

Thông báo từ Sở văn hóa thể thao & du lịch tỉnh Sơn La về việc tổ chức sự kiện Festival Yoga mở rộng tại tỉnh Sơn La. Nhằm mục đích đánh giá sự phát triển của Yoga tỉnh Sơn La nói riêng và phát triển phong trào tập luyện thể dục thể thao – Văn hóa nói chung. Tạo không khí vui vẻ và truyền cảm hứng tới người tập Yoga của tỉnh Sơn La và các tỉnh bạn; Tạo cơ hội giao lưu, gắn bó, đoàn kết, nâng cao và chia sẻ kiến thức chuyên môn trong cộng đồng Yoga.

Festival Yoga tỉnh Sơn La năm 2019
Festival Yoga tỉnh Sơn La năm 2019

KẾ HOẠCH Liên hoan Festival Yoga Sơn La mở rộng năm 2019

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

1. Mục đích

 • Chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12/1944 – 22/12/2019;
 • Đánh giá sự phát triển của Yoga tỉnh Sơn La nói riêng và phát triển phong trào tập luyện thể dục thể thao – Văn hoá nói chung,
 • Tạo không khí vui vẻ và truyền cảm hứng tới người tập Yoga của tỉnh Sơn La và các tỉnh bạn;
 • Tạo cơ hội giao lưu, gắn bó, đoàn kết, nâng cao và chia sẻ kiến thức chuyên môn trong cộng đồng Yoga.

2. Yêu cầu

 • Các hoạt động đảm bảo được nội dung phong phú và bám sát chuyên môn;
 • Chi phí cho các hoạt động không lãng phí, mang đúng tinh thần Yoga;
 • Các hoạt động phải mang lại không khí vui vẻ, nhân văn và luôn hướng về cộng đồng.

II. QUY MÔ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Quy mô – Quy mô Liên hoan Festival Yoga Sơn La mở rộng;

 • Đảm bảo số lượng người tham gia tối thiểu 300 – 500 người; đa dạng các tỉnh thành tối thiểu 10 tỉnh trở lên.
 • Kết hợp với các đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. – Kết hợp với các đơn vị tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực Yoga.

2. Thời gian: Từ ngày 06/12/2019 đến ngày 08/12/2019

3. Địa điểm: Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh Sơn La

III. THÀNH PHẦN THAM GIA

1. Đại biểu, khách mời

 • Đại biểu tỉnh thành, các ban ngành, đoàn thể có liên quan;
 • Đại biểu địa phương;
 • Các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình.

2. Lực lượng tham gia các hoạt động

 • Các hướng dẫn viên, huấn luyện viên, những người thực hành và yêu thích bộ môn Yoga trên toàn quốc;
 • Các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân và đơn vị ủng hộ cho các hoạt động Yoga.

IV. NỘI DUNG THI ĐẤU

 • Thi đấu tranh 26 bộ huy chương
 • Thị theo các nội dung của nhóm tuổi quy định, VĐV ở lứa tuổi nào thì theo lứa tuổi đó (trừ các nội dung không bắt buộc độ tuổi)

1. Nội dung thi đấu đơn nghệ thuật gồm 02 nội dung theo các nhóm tuổi sau.

1.1. Đơn nghệ thuật

 • Nhóm 1 (dưới 25 tuổi)
 • Nhóm 2 (từ 26 đến 35)
 • Nhóm 3 (từ 35 đến 45)
 • Nhóm 4 (từ 46 trở lên)

1.2. Đơn nghệ thuật với dụng cụ

 • Nhóm 1 (dưới 25 tuổi)
 • Nhóm 2 (từ 26 đến 35)
 • Nhóm 3 (từ 35 đến 45)
 • Nhóm 4 (từ 46 trở lên)

2. Nội dung thi đấu đôi nghệ thuật gồm 02 nội dung theo các nhóm tuổi sau

2.1. Đôi nghệ thuật

 • Nhóm 1 (dưới 25 tuổi)
 • Nhóm 2 (từ 26 đến 35)
 • Nhóm 3 (từ 35 đến 45)
 • Nhóm 4 (từ 46 trở lên)

2.2. Đôi nghệ thuật với dụng cụ: gồm 02 nội dung theo các nhóm tuổi sau:

 • Nhóm 1 (dưới 25 tuổi)
 • Nhóm 2 (từ 26 đến 35)
 • Nhóm 3 (từ 35 đến 45)
 • Nhóm 4 (từ 46 trở lên)

3. Nội dung thi đấu Đội nhịp điệu gồm 02 nội dung theo các nhóm tuổi sau

3.1. Đội nhịp điệu

 • Nhóm 1 (dưới 25 tuổi)
 • Nhóm 2 (từ 26 đến 35)
 • Nhóm 3 (từ 35 đến 45)
 • Nhóm 4 (từ 46 trở lên)

3.2. Đội nhịp điệu với dụng cụ: gồm 02 nội dung theo các nhóm tuổi sau:

 • Nhóm 1 (dưới 25 tuổi)
 • Nhóm 2 (từ 26 đến 35)
 • Nhóm 3 (từ 35 đến 45)
 • Nhóm 4 (từ 46 trở lên)

4. Nội dung thi đấu Đồng đội

4.1. Đồng đội: gồm 02 nội dung không phân biệt nhóm tuổi (tối thiểu phải có 10 VĐV tham gia 01 nội dung)

V. KINH PHÍ

 • Kinh phí tổ chức Liên hoan Festival Yoga Sơn La mở rộng năm 2019, lấy trong kinh phí sự nghiệp Thể dục, Thể thao được giao cho Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh năm 2019.
 • Kinh phí của các đoàn tham gia Liên hoan Festival Yoga Sơn La mở rộng năm 2019. Do các đoàn tự túc toàn bộ.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Quản lý Thể dục thể thao – Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 • Chỉ đạo Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, lực lượng trọng tài đảm bảo các điều kiện để tổ chức thành công Liên hoan Festival Yoga Sơn La mở rộng năm 2019.
 • Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu ra Quyết định thành lập Ban tổ chức, tổ trọng tài

2. Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh

 • Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh chuẩn bị kinh phí, Cơ sở vật chất, trang thiết bị dụng cụ, phối hợp với Liên đoàn Yoga Việt Nam mời trọng tài, huy động lực lượng các Câu lạc bộ trong và ngoài tỉnh tham gia.

Trên đây là Kế hoạch Liên hoan Festival Yoga Sơn La mở rộng năm 2019. (Kế hoạch này thay thế Kế hoạch số 2083/KH-SVHTT&DL ngày 24 tháng 9 năm 2018 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La)./ .

Festival Yoga tỉnh Sơn La năm 2019
Trang 1 công văn – Festival Yoga tỉnh Sơn La năm 2019
Festival Yoga tỉnh Sơn La năm 2019
Trang 2 công văn – Festival Yoga tỉnh Sơn La năm 2019
Festival Yoga tỉnh Sơn La năm 2019
Trang 3 công văn – Festival Yoga tỉnh Sơn La năm 2019
Festival Yoga tỉnh Sơn La năm 2019
Trang 4 công văn – Festival Yoga tỉnh Sơn La năm 2019


Kết nối với Đặng Kim Ba