Sự khác nhau giữa Yoga và Thiền

Sự khác nhau giữa Yoga và Thiền

Trong những năm gần đây, hầu như mọi người hay gắn liền Thiền và Yoga với nhau. Mọi người nghĩ rằng cả hai đều giống nhau hoặc đều là một. Bài viết này với mục đích sẽ giúp các bạn hiểu sâu hơn về vấn đề này. Hai từ này là khác nhau và trong thực tế Thiền và Yoga hoàn toàn khác xa nhau.

Sự khác nhau giữa Yoga và Thiền Meditation

Nguồn gốc của từ Yoga

Để hiểu các từ ngữ, trước tiên chúng ta nên hiểu nguồn gốc của các từ. Trước tiên chúng ta sẽ bắt đầu với từ Yoga. Từ này là một từ tiếng Phạn. Trong tiếng Phạm từ này có nghĩa là hợp nhất. Từ này đại diện cho sự kết nối giữa Linh hồn và Tâm trí. Trong thực tế, từ này mô tả trạng thái hợp nhất và phương pháp để thực hiện điều đó. Một nhà hiền triết cổ xưa từ Ấn Độ Patanjali đã xây dựng nên kinh thánh của Yoga. Ông đã tìm ra tám chi của Yoga. Đó là Yama , Niyama , Asana , Pranayama , Pratyahara , Dharana , Dhyana Samadhi. Theo nhà hiền triết này, đây là những bước cơ bản của Yoga. Do đó, hành giả là một người đã hoàn toàn đạt được trạng thái cao cả của sự kết hợp sau khi trải qua các giai đoạn này.

Nguồn gốc của từ Thiền – Meditation

Nguồn gốc của từ Thiền - Meditation
Nguồn gốc của từ Thiền – Meditation

Nếu bạn tìm hiểu kỹ thì từ Thiền xuất phát từ Dhyana, chi thứ bảy của Yoga được đề đặt ra bởi nhà hiền triết Patanjali. Nó thực chất là một trạng thái nhận thức hoặc ý thức. Ban đầu, đó là một trạng thái tâm linh trong đó hành giả đã thực hành thành thạo trong việc hướng sự chú ý của mình vào bên trong, và đóng các giác quan và các tác động từ bên ngoài. Làm như vậy, hành giả sẽ vượt khỏi tâm trí để đạt đến nội tâm. Về mặt kỹ thuật, người ta không thể thiền mà thay vào đó họ có thể tập luyện hoặc thực hành một số điều nhất định để mang lại trạng thái thiền hoặc dhyana .

Sự liên kết giữa Yoga và Thiền

Sự liên kết giữa Yoga và Thiền
Sự liên kết giữa Yoga và Thiền

Trong thực tế, chúng ta thực hành một số điều nhất định để mang lại trạng thái thiền định hoặc dhyana và cuối cùng đạt đến Yoga hoặc sự kết hợp. Các nhà hiền triết thực hiện điều này bằng cách thả lỏng cơ thể, làm dịu tâm trí và duy trì nhịp thở thích hợp để kiểm soát năng lượng sống. Các phương pháp của Yoga thực sự được xây dựng để giúp mọi người học cách kiểm soát năng lượng sống này. Pranayama được biết đến như là năng lượng tinh tế duy trì tất cả các sáng tạo và có liên quan nhiều nhất đến hơi thở con người. Trên thực tế, người ta không thể cố tập thiền (dhyana) hoặc đạt tới Yoga (sự kêt nối) cho đến khi người đó học cách kiểm soát năng lượng cuộc sống này. Do đó, các huấn luyện viên Yoga nghĩ ra các phương pháp để dạy lại những người muốn có những lợi ích của thiền và Yoga. Vì vậy, các học viên của các lớp Yoga cần tuân theo các hướng dẫn của huấn luyện viên.

Kết nối với Đặng Kim Ba