Tag: điều lệ giải Vô địch Yoga quốc gia năm 2020

Điều lệ giải Vô địch Yoga Quốc gia năm 2020 tại Đồng Nai

Nhằm góp phần duy trì và đẩy mạnh phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", vận động đông đảo nhân dân thường xuyên tập luyện và thi đấu các môn thể thao nói chung, nhằm nâng cao sức khỏe cộng đồng, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Tạo sân chơi bổ ích cho tất cả mọi người yêu thích Yoga tham gia, phát hiện và bồi dưỡng những tài năng về Yoga. Từng bước đưa Yoga Việt Nam hội nhập quốc tế.

Điều lệ Giải Vô địch Yoga Quốc gia năm 2020 tại Đồng Nai
Điều lệ Giải Vô địch Yoga Quốc gia năm 2020 tại Đồng Nai
Read More