Tag: giảm cân thành công

A, B, C, D & E các bước để duy trì cân nặng sau khi đã giảm cân thành công

Giảm cân lúc đầu có thể là một nhiệm vụ rất khó khăn, nó đòi hỏi phải có tính kỷ luật và tự giác cao nhưng để duy trì được cân nặng sau khi đã giảm cân có thể khó khăn hơn nhiều. Điều rất quan trọng là giữ cho trọng lượng đã giảm không tăng trở lại mốc ban đầu và bạn hoàn toàn có thể duy điều này với những cách đơn giản. Dưới đây Đặng Kim Ba đã liệt kê các bước A, B, C, D & E về cách giúp bạn duy trì cân nặng sau khi giảm cân thành công.

A, B, C, D & E các bước duy để trì cân nặng sau khi đã giảm cân thành công
Read More