Tag: lời chào yoga

Ý nghĩa lời chào Namaste trong Yoga

Ý nghĩa của Namaste thể hiện một niềm tin rằng có một tia lửa thiêng liêng trong mỗi chúng ta nằm trong luân xa trái tim. Cử chỉ là một sự thừa nhận rằng luôn có một linh hồn hướng thiện luôn tồn tại trong mỗi con người. "Nama" có nghĩa là lời chào, "as" có nghĩa là tôi và "te" có nghĩa là bạn. Do đó, Namaste có nghĩa đen là "cúi chào bạn" hoặc "tôi cúi chào bạn".

Ý nghĩa lời chào Namaste trong Yoga | Đặng Kim Ba
Read More