Thi đấu Yoga: Những điều cần biết về vòng thi đấu Yoga nghệ thuật

Thi đấu Yoga: Những điều cần biết về vòng thi đấu Yoga nghệ thuật

Trong phần trước các bạn đã tìm hiểu về nội dung thi đấu Yoga Asana là một nội dung thi đấu đơn lẻ các tư thế Yoga. Trong phần tiếp theo này dangkimba.com sẽ chia sẻ với các bạn các nội dung thi đấu Yoga nghệ thuật. Đây là một nội dung thi thú vị với rất nhiều sự sáng tạo trong các bài thi đấu.

Thi đấu Yoga nghệ thuật là gì?

Thi đấu Yoga nghệ thuật là một nội dung trong các giải thi đấu Yoga tại Việt Nam và trên quốc tế. Các bài thi đấu dựa trên sự kết nối các tư thế Yoga và diễn trên nền nhạc. Các thí sinh sẽ được tự do sự sáng tạo để tạo nên các bài biểu diễn của mình, tuy nhiên vẫn dựa theo các tiêu chuẩn mà giải thi đấu Yoga quy định.

Cách tính điểm trong thi đấu Yoga nghệ thuật

Cách tính điểm trong nội dung thi đấu Yoga nghệ thuật bao gồm các tiêu chuẩn và phương thức chấm điểm như nội dung thi đấu Asana. Nhưng bổ sung thêm các tiêu chuẩn cho phần nghệ thuật như

 • Sự liên kết giữa các thành viên nhịp nhàng và đồng đều;
 • Sự liên kết các chuỗi động tác nhịp nhàng và ăn khớp với nhạc;
 • Ưu tiên cho việc trình diễn kim tự tháp;
 • Có chủ đề và bố cục rõ ràng

1. Tính điểm thi đấu Yoga nghệ thuật dựa vào độ khó của tư thế

Độ khó của bài diễn được chia làm 3 mức (Dễ, Trung bình, Khó) và căn cứ vào số lượng động tác khó trong bài. Trọng tài sẽ đánh giá mức độ khó của bài diễn như sau:

 • Bài diễn có 1/4 số động tác khó (nghĩa là có từ 1 đến 2 động tác khó) được đánh giá mức độ là bài diễn Dễ
 • Bài diễn có 1/2 số động tác khó (nghĩa là có từ 3 đến 5 động tác khó) được đánh giá mức độ là bài diễn Trung bình
 • Bài diễn có 2/3 số động tác khó (nghĩa là có từ 5 đến 7 động tác khó) được đánh giá mức độ là bài diễn Khó

2. Tính điểm thi đấu Yoga nghệ thuật dựa vào sự hoàn chỉnh của tư thế

Sự hoàn chỉnh của tư thế được thể hiện từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc Asana: Đó là chuẩn xác về cấu trúc kỹ thuật cùng với sự kết hợp hơi thở và động tác có tính logic và mang tính nghệ thuật cao (Sự truyền cảm của động tác Asana) sẽ đạt được điểm tối đa là 04 điểm. Nếu thực hiện không đạt được những yêu cầu trên sẽ bị trừ từ 0,5 điểm đến 02 điểm

3. Tính điểm thi đấu Yoga nghệ thuật dựa vào trạng thái của tư thế

Trạng thái của Asana được thể hiện ở 2 nội dung:

 • Sự ổn định của Asana: Giữ Asana ổn định không bị dịch chuyển sẽ được điểm tối đa (02 điểm); Nếu trong quá trình thực hiện Asana mà bị dịch chuyển hoặc thay đổi vị trí trong khi đã vào tư thế, mỗi sự thay đổi hay dịch chuyển sẽ bị trừ từ 0,25 đến 0,5 điểm.
 • Độ dẻo, khỏe của động tác sẽ được đánh giá khách quan và điểm tối đa là 01 điểm

4. Tính điểm thi đấu Yoga nghệ thuật dựa vào sự nhịp nhàng của bài diễn

Hơi thở được thể hiện sự nhịp nhàng của các cử động và, ra khi thực hiện vào, giữ và trả Asana kết hợp với hơi thở. Sự kết hợp này ổn định trong suốt quá trình thực hiện động tác được điểm tối đa là 01 điểm. Nếu có sự đột ngột và thiếu nhịp nhàng và không khớp hơi thở với động tác sẽ bị trừ từ 0,25 đến 0,5 điểm

5. Tính điểm thi đấu Yoga nghệ thuật dựa vào thời gian thi đấu

Thời gian trong thi đấu Yoga nghệ thuật nếu các Asana không giữ đúng thời gian theo quy định (từ 3 đến 5 giây) và thời gian của cả bài biểu diễn không đủ hoặc vượt quá thời gian quy định (2 phút đến 2 phút 30 giây đối với nội dung thi đôi và đơn, 3 phút đến 3 phút 30′ đối với nội dung thi đồng đội) sẽ bị trừ từ 0,5 đến 1 điểm

Không một kỹ thuật, nội dung nào cho dù có chuẩn về mặt kỹ thuật sẽ không tính điểm nếu ở bên ngoài khu vực thi đấu quy định.

Các nội dung trong thi đấu nghệ thuật

Trong nội dung thi đấu nghệ thuật sẽ được chia ra làm 5 mục thi đấu khác nhau dựa theo số lượng thí sinh thi trong bài diễn và theo các quy tắc xây dựng bài biểu diễn:

1. Thi đấu Yoga đơn nghệ thuật

 • Vận động viên thực hiện theo nhạc từ 08 đến 10 asana trong 6 nhóm động tác Asana theo quy định
 • Thời gian duy trì mỗi asana: Từ 03 đến 05 giây
 • Thời gian thực hiện bài biểu diễn: từ 2 phút đến 2 phút 30′
Nội dung thi đấu Yoga đơn nghệ thuật
Nội dung thi đấu Yoga đơn nghệ thuật

2. Thi đấu Yoga đôi nhịp điệu

 • Gồm đôi nam, đôi nữ hoặc đôi nam nữ theo nhóm tuổi
 • Các vận động viên thực hiện theo nhạc từ 08 đến 10 asana trong 6 nhóm động tác Asana theo quy định
 • Trong quá trình thực hiện theo nhạc với các asana phải giống nhaukhông được phép chạm vào nhau và di chuyển đa dạng trong khu vực thi đấu được vạch sẵn
 • Thời gian duy trì mỗi asana: Từ 03 đến 05 giây
 • Thời gian thực hiện bài biểu diễn: từ 2 phút đến 2 phút 30′
Nội dung thi đấu Yoga đôi nhịp điệu
Nội dung thi đấu Yoga đôi nhịp điệu

3. Thi đấu Yoga đôi nghệ thuật

 • Gồm đôi nam, đôi nữ hoặc đôi nam nữ theo nhóm tuổi
 • Các vận động viên thực hiện theo nhạc từ 08 đến 10 asana trong 6 nhóm động tác Asana theo quy định
 • Trong quá trình thực hiện theo nhạc với các asana phải khác nhau và được phép chạm vào nhau và di chuyển đa dạng trong khu vực thi đấu được vạch sẵn
 • Thời gian duy trì mỗi asana: Từ 03 đến 05 giây
 • Thời gian thực hiện bài biểu diễn: từ 2 phút đến 2 phút 30′
Nội dung thi đấu Yoga đôi nghệ thuật
Nội dung thi đấu Yoga đôi nghệ thuật

4. Thi đấu yoga đôi Acro

 • Gồm đôi nam, đôi nữ hoặc đôi nam nữ theo nhóm tuổi
 • Các vận động viên thực hiện theo nhạc từ 08 đến 10 asana trong 6 nhóm động tác Asana theo quy định
 • Trong quá trình thực hiện bài biểu diễn sẽ có một người làm đến, một người thực hiện các asana trên chân và tay của người làm đến.
 • Thời gian duy trì mỗi asana: Từ 03 đến 05 giây
 • Thời gian thực hiện bài biểu diễn: từ 2 phút đến 2 phút 30′
Nội dung thi đấu Yoga đôi Acro
Nội dung thi đấu Yoga đôi Acro

5. Thi đấu Yoga đồng đội

 • Số lượng thành viên một đội từ 03 người trở lên đến tối đa là 10 người.
 • Các vận động viên thực hiện theo nhạc từ 10 đến 12asana trong 6 nhóm động tác Asana theo quy định
 • Thời gian duy trì mỗi asana: Từ 03 đến 05 giây
 • Thời gian thực hiện bài biểu diễn: từ 3 phút đến3 phút 30′
Nội dung thi đấu Yoga đồng đội
Nội dung thi đấu Yoga đồng đội

Tải về file PDF Điều lệ giải Vô địch Yoga quốc gia năm 2019 tại Kom Tum

Tải về file PDF Luật thi đấu môn Yoga năm 2019

Để tìm hiểu về thông tin chính thức các giải thi đấu Yoga cấp quốc gia các bạn có thể xem tại website của Liên đoàn Yoga Việt Nam: http://vyf.org.vn

Kết nối với Đặng Kim Ba